Isotretinoïne net zo goed als oraal antibiotica en lokaal middel? Huisarts & Wetenschap - Easy2Employ

December 19, 2023by Easy2Employ

Isotretinoïne net zo goed als oraal antibiotica en lokaal middel? Huisarts & Wetenschap

Integendeel, uit onderzoek naar het verband tussen isotretinoïnegebruik en depressie blijkt juist dat bij gebruik van dit middel de depressiescore verbetert. ALGEMENE BIJWERKINGEN Net als alle andere medicijnen kan isotretinoïne ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Bij het optreden van ernstige (bloederige) diarree de behandeling onmiddellijk staken, omdat isotretinoïne in verband is gebracht met darmontsteking (waaronder ileitis regionalis). Vanwege toename van lokale irritatie niet gelijktijdig gebruiken met keratolytica of exfoliatieve anti-acnemiddelen.

  • Dit onderzoek toont echter geen causaal verband aan; het is onduidelijk of de aandoening een gevolg is van het gebruik van isotretinoïne.
  • Wanneer je zwanger wordt tijdens de behandeling met isotretinoine of vlak daarna, kan het ongeboren kind ernstige afwijkingen krijgen.
  • Behandeling met isotretinoïne tijdens een zwangerschap is niet mogelijk.
  • Het voorschrijven van combinatiepreparaten die cyproteronacetaat, gestodeen, desogestrel of drospirenon bevatten, heeft geen aangetoonde meerwaarde bij patiënten zonder onderliggende endocrinologische problematiek.

Ook andere bijwerkingen zoals spierpijn, hoofdpijn, gewrichtspijn en darmklachten zijn beschreven. Wanneer deze klachten optreden dient U het gebruik van isotretinoïne te staken en de klachten te bespreken met de voorschrijvend arts. Bij patiënten die nog in de groei zijn kan het uitgroeien van de botten onomkeerbaar tot stilstand komen.

Welke labwaarden en wat als er afwijkingen zijn?

Als een zwangerschap voorkomt na het beëindigen van de behandeling, dan blijft er een risico op ernstige foetale malformaties aanwezig. Dit risico blijft bestaan totdat het middel volledig is geëlimineerd, namelijk proviron online 1 maand na het beëindigen van de behandeling. De werkgroep heeft doxycycline aanbevolen, omdat deze gewoonlijk maar één keer per dag wordt ingenomen, wat de therapietrouw van orale antibiotica kan verbeteren.

Dit is afhankelijk van de ernst van de acne en de hoogte van de dosering. Het is een effectief geneesmiddel maar kan alleen worden gebruikt wanneer bepaalde voorzorgen worden genomen.De structuur van isotretinoïne lijkt op vitamine A. Isotretinoïne zorgt voor een vermindering van de talgproductie in de talgklieren.

Acne, isotretinoïne en zwangerschap

De richtlijn en de daarvan afgeleide documenten geven aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met acne vulgaris en schenken aandacht aan huidtherapie bij patiënten met acne. Isotretinoïne 0,3 mg/kg verhoogt in vergelijking met doxycycline (eerste twee weken 100 mg daarna 50 mg per dag) waarschijnlijk enigszins het aantal patiënten dat een goede tot uitstekende verbetering van hun rosacea rapporteert. Zowel isotretinoïne 0,3 mg/kg als doxycycline (eerste twee weken 100 mg daarna 50 mg per dag) resulteren waarschijnlijk in een belangrijke verbetering van rosacea volgens de patiënten. Isotretinoïne geven we aan patiënten met matig tot ernstige acne – vooral als er littekens dreigen te ontstaan. Ook bij andere ontstekingsprocessen waarbij talgklieren een centrale rol spelen schrijven we soms isotretinoïne voor. Isotretinoïne wordt al vele jaren en door miljoenen patiënten overal ter wereld gebruikt.

Wellicht wordt isotretinoïne als een laatste redmiddel beschouwd en dus als een specialistische aangelegenheid. BorstvoedingGebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Is het beschermende laagje sterk verzwakt, dan kan de peelingbehandeling toch beter nog even worden uitgesteld tot de huid (met de juiste adviezen en verzorging) verder is hersteld. Door NICE werd van 2019 tot en met 2021 gewerkt aan een update van de behandelrichtlijn voor acne vulgaris volgens dezelfde GRADE methodiek zoals die binnen de NVDV wordt gehanteerd. De geanalyseerde knelpunten kwamen grotendeels overeen met de Nederlandse situatie. Er was een zorgvuldige onderbouwing gedaan op basis van het literatuuronderzoek en consensus binnen de expertisegroep. Derhalve was het mogelijk om gebruik te maken van de grondige, uitvoerige literatuuranalyse zoals reeds door NICE verricht, om vervolgens de Britse NICE-richtlijn integraal te adapteren naar de Nederlandse situatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat de NICE guideline zich richt tot het gehele veld van betrokken zorgverleners, en niet specifiek de dermatoloog.

Bij klinische tekenen van spierbeschadiging, opvallend hoge CK-spiegels en/of elektromyografische afwijkingen, de behandeling staken. Voorschriften voor vruchtbare vrouwen dienen tot 30 dagen beperkt te blijven.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Het resultaat van de behandeling hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en de ernst van de acne, de dosering, het al dan niet optreden van bijwerkingen, etc. De individuele gevoeligheid kan van patiënt tot patiënt verschillen. Meestal treedt de eerste verbetering pas in de derde of vierde week op (in de eerste 2-3 weken kan zelfs een tijdelijke verergering van de acne optreden). Het “maximale” resultaat kan men pas na twee tot drie maanden verwachten. Bij een goede indicatiestelling en adequate begeleiding leidt gebruik van isotretinoïne tot een goed tot zeer goed resultaat bij ongeveer 95% van de patiënten.

Wanneer je zwanger wordt tijdens de behandeling met isotretinoine of vlak daarna, kan het ongeboren kind ernstige afwijkingen krijgen. Isotretinoïne mag daarom nooit tijdens de zwangerschap gebruikt worden en vrouwen mogen ook absoluut niet zwanger worden tijdens het gebruik van isotretinoine. Tot 1 maand ná het stoppen van de behandeling mogen vrouwen ook niet zwanger worden. In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren.

De dermatoloog kan u doorsturen naar uw huisarts of specialist voor advies over voorbehoedsmiddelen. De SFK heeft in eerste instantie gekeken naar het langjarig verstrekkingenpatroon (figuur 1). Het middel wordt veel meer door mannen gebruikt dan door vrouwen. Het jaarpatroon lijkt omgekeerd evenredig aan het aantal zonne-uren in de betreffende maand. Dat is niet vreemd, gezien het feit dat wordt aangeraden om tijdens het gebruik blootstelling aan UV-licht (zonnen in de zomermaanden) te vermijden.

What Do We Do?
Recruitment, Executive search, Onshore/Offshore tech resources, HR services, technology consulting, financial and business analysis,
GET IN TOUCHEasy2Employ Social links
Become part of trending conversations and a brand new community of recruiters online!
https://easy2employ.com/wp-content/uploads/2020/07/Footer-Logo-05.png
What do we do?
Recruitment, Executive search, Onshore/Offshore tech resources, HR services, technology consulting, financial and business analysis,
GET IN TOUCHEasy2Employ Social links
Become part of trending conversations and a brand new community of recruiters online!

Copyright by Easy2Employ.    All rights reserved. Privacy Policy

Copyright by Easy2Employ.   All rights reserved.  Privacy Policy